Στατικές Φυλάξεις

Κατά την Υπηρεσία Στατικής Φύλαξης πραγματοποιούνται πλήρεις και ενδελεχείς έλεγχοι του χώρου σας από το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας το οποίο παραμένει μόνιμα στο χώρο εποπτείας του.

 

Όλοι οι φύλακες της Golden Security Triantafillakis διαθέτουν πιστοποίηση security και είναι ένστολοι με όλα τα εποπτικά και τεχνικά μέσα για το έργο της δουλειάς τους.

 

Κύριος σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και με επιτυχία στις διάφορες μορφές κινδύνου που προκύπτουν.

espa