24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Η Golden Security Triantafillakis υποστηρίζεται από 24ωρο ηλεκτρονικό Κέντρο Λήψης Σημάτων συναγερμού, το οποίο δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού,
που είναι εγκατεστημένο στο χώρο των πελατών μας.

 

Οι χειριστές του κέντρου, είναι άτομα με άρτια κατάρτιση και εμπειρία, οι οποίοι αξιοποιούν τα σήματα μέσω των μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, του Σταθμού.

 

Συνοπτικά η δυνατότητα παροχών του Κέντρου Λήψεως Σημάτων:

 

  • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου προήλθε.
  • Σήμα προσωπική απειλής.
  • Σήμα ιατρικής βοήθειας.
  • Σήμα πυρανίχνευσης.
  • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
  • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
  • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
espa